Zaproszenie do udziału w przetargu

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU "System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu", DOPOSAŻENIE DATA CENTER WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe PLZ/06/2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego PLZ/06/2017

 

Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+.