VIII Edycja Konferencji Dzień Przemysłu 2017

W dniu 26 kwietnia odbyła się Konferencja Dzień Przemysłu pn. „Siły Zbrojne RP i polski przemysł obronny w misji bezpieczeństwa Polski”.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele administracji rządowej, instytucji i jednostek resortu obrony narodowej oraz podmioty przemysłowe i naukowe sektora obronnego.

Konferencja miała formę jednodniowego, trzypanelowego forum.

Jej tematykę stanowiły m.in.:

  • kierunki modernizacji technicznej SZ RP,
  • inicjatywy na forum europejskim – szanse i możliwości dla polskiego przemysłu obronnego,
  • promocja oferty i eksportu produktów polskiego przemysłu obronnego.

W foyer, dostawcy sprzętu wojskowego mieli możliwość prezentacji swoich firm.

Spółki: OBRUM, ROSOMAK i ZM „BUMAR-ŁABĘDY” wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej zaprezentowały w formie multimedialnej, na wspólnym stoisku swoje produkty, kompetencje i ofertę dla SZ RP.