Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o. w Gliwicach informuje o unieważnieniu postępowania PLZ/57/2015 na:

DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, WYPOSAŻENIE DATA CENTER WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM.

Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+.

Żadna ze złożonych w postępowaniu ofert nie spełniała wymogów zapytania ofertowego.

Unieważnienie postępowania PLZ/57/2015 STRONA PROJEKTU