Udział przedstawicieli OBRUM sp. z o.o. w Konferencji organizowanej przez Akademię Sztuki Wojennej

5 kwietnia przedstawiciele OBRUM sp. z o.o. brali udział w konferencji LĄDOWY WYMIAR POKONYWANIA PRZESZKÓD WODNYCH PRZEZ WOJSKA LĄDOWE W DZIAŁANIACH TAKTYCZNYCH. Jej organizatorem był Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej. 

OBRUM sp. z o.o. jest autorem opracowań mostów mobilnych MS-20 kr. DAGLEZJA, MG-20 i MS-40.

Mosty MS-20 zostały w ilości 12 sztuk wdrożone do Sił Zbrojnych RP.

Podczas konferencji zaprezentowano zainteresowanym symulator proceduralny mostu MS-20.