Spotkanie Koordynatorów ds. Etyki

5 i 6 grudnia na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie Koordynatorów ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych Grupy Kapitałowej PGZ.

Przez dwa dni pracownicy spółek PGZ, odpowiedzialni za Politykę Antykorupcyjną i Kodeks Etyki mieli możliwość przedstawienia dotychczas wdrożonych narzędzi oraz podzielenia się uwagami i doświadczeniami w obszarze przestrzegania zasad KE oraz eliminacji ryzyka natury korupcyjnej. 

Prace zespołu Koordynatorów prowadzi Biuro ds. Etyki i Procedur Antykorupcyjnych PGZ S.A., odpowiedzialne za budowę systemu compliance w grupie kapitałowej PGZ.