Seminarium - Techniki łączenia cz. 4 i 5 - warsztaty

W ramach projektu „ Techniki łączenia” poszerzającym nowe kompetencje Ośrodka odbyły się kolejne zajęcia praktyczne – warsztaty obejmujące tym razem zagadnienia łączenia tworzyw sztucznych.

Zajęcie przeprowadzone zostały w dniu 9 grudnia 2016 r. na terenie OBRUM sp. z o.o. z udziałem konsultanta – specjalisty firmy WELD-PLAST z Zabrza – dr inż. Piotra Jasiulka.

Przygotowane próbki różnych tworzyw jak HDPE, PC, ABS posłużyły do wykonania  typoszeregu „spawów” pozwalających uczestnikom poznać tajniki łączenia tworzyw sztucznych.

W ramach warsztatów wykorzystano posiadane w Ośrodku specjalistyczne oprzyrządowanie technologiczne.

Wynikiem przeprowadzonych prac jest:

  • opracowana instrukcja technologiczna;
  • wydzielone stanowisko badawczo-produkcyjne.

Ostaniem elementem projektu „Techniki łączenia” był kurs dla dwóch specjalistów – pracowników OBRUM sp. z o.o.

Szkolenie bazujące na programie niemieckiego Instytutu Fraunhofera IFAM (Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials IFAM) odbyło się  w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach z udziałem niemieckich specjalistów. Pięciodniowe szkolenie zakończone zostało egzaminem praktycznym polegającym na wykonaniu przez każdego uczestnika testowego pakietu połączeń klejonych.

Wykonane próbki zostały sprawdzone pod kątem poprawności wykonania przez niemiecki instytut.

Z przyjemnością informujemy, że nasi wytypowani pracownicy zdali egzamin i uzyskali certyfikat – dyplom:

„Europejski Technik Klejenia – European Adhesive Bonder (EAB)”