Seminarium - Techniki łączenia cz. 3 - warsztaty

Kontynuując w OBRUM sp. z o.o. w ramach działalności statutowej tematykę łączenia materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii w dniu 20 października 2016 r. na terenie Ośrodka odbyły się warsztaty - zajęcia praktyczne z nowoczesnych technologii klejenia, w tym z wykorzystaniem klejów hybrydowych oraz klejów utwardzanych promieniowaniem UV.

W zajęciach uczestniczyli wytypowani specjaliści naszego Ośrodka. Kilkugodzinne zajęcia prowadził Doradca techniczny/Inżynier sprzedaży firmy Henkel Polska sp. z o.o  -  pan mgr inż. Marcin Filipczyk.

Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w najbliższej przyszłości podczas realizowanych w  OBRUM sp. z o.o. nowych projektach badawczo-rozwojowych.