Seminarium - Techniki łączenia cz. 2

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w ramach działalności statutowej oraz realizowanego projektu MODPANC uruchomił  program szkoleń wewnętrznych z obszaru „Technik łączenia”. Obejmuje on zagadnienia klejenia materiałów o różnych właściwościach fizykochemicznych, łączenia tworzyw sztucznych, wytwarzania struktur kompozytowych, wytwarzania elementów osłonowych metodą termoformowania. Jednym z elementów programu są seminaria naukowo-techniczne. Pierwsze z nich odbyło się w dniu 14 września 2016 r. na terenie naszego Ośrodka.

Program  seminarium obejmował:

  1. Wykład : „Wykorzystanie połączeń klejonych w systemach uzbrojenia”, wykład poprowadził pracownik naukowy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu – płk dr hab. inż. Tomasz Smal.
  2. Prezentacje multimedialne: „Zastosowanie technologii HENKEL w montażu maszyn i urządzeń mechanicznych”.

Prezentacje oraz część wystawienniczą omówili i przedstawili specjaliści – doradcy techniczni HENKEL POLSKA sp. z o.o.: mgr inż. Krzysztof Szczerba, mgr inż. Zbigniew Pliszka oraz mgr inż. Marcin Filipczyk.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy OBRUM sp. z o.o. oraz zaproszeni przedstawiciele spółek: ROSOMAK S.A.; ZM ”Bumar-Łabędy” S. A.; ZM Tarnów S.A.; WZ Inż. S.A. Dęblin oraz specjaliści 33 RPW.

Bliższe informacje na temat seminarium znajdują się tutaj

 

W ramach poszerzania kompetencji Ośrodka w obszarze „Technik łączenie” na kolejnym seminarium, które odbyło się w dniu 27 września 2016 r. omówione zostały zagadnienia:

  1. Łączenie tworzyw sztucznych, dr inż. Piotr Jasiulek, Z.N.P.H. „WELD-PLAST”, Zabrze
  2. Wytwarzanie struktur kompozytowych metodą autoklawową, mgr inż. Tomasz Adadyński, Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego, Czechowice- Dziedzice
  3. Oferta szkoleniowa Instytutu Spawalnictwa, Gliwice, mgr inż. Damian Miara, Instytut Spawalnictwa, Gliwice
  4. Klejenie i regeneracja - zastosowanie produktów  "Chester Molecular", inż. Janusz Stanisławski, Chester Molecular sp. z o.o., Łomianki

Wygłaszane wykłady podczas seminarium bazowały na szerokiej prezentacji przykładowych aplikacji w przemyśle oraz pokazanych próbkach technologicznych omawianych połączeń. Dodatkowo zaprezentowana została szeroka oferta dostępnych na rynku krajowym materiałów klejących, uszczelniających oraz mas do regeneracji zużytych części i podzespołów. Na dalszym etapie wytypowani pracownicy Ośrodka zostają skierowani na specjalistyczny kurs „ Europejski Technik Klejenia” do Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach kończący się  egzaminem i stosownym certyfikatem.

W drugim seminarium uczestniczyli ze strony Ośrodka specjaliści konstruktorzy i technolodzy oraz pracownicy sektora produkcji. W spotkaniu wzięli także udział zaproszeni pracownicy z firm: ROSOMAK S.A.,  ZM ”Bumar-Łabędy” S. A., ZM Tarnów S.A .,WZ Inż. S.A., Dęblin, SAKOP sp. z o.o., Bytom, specjaliści 33 RPW oraz członkowie Zespołów Badawczych projektu MODPANC: OBRUM sp. z o.o., Instytutu Metali Nieżelaznych OML w Skawinie i Instytutu Odlewnictwa w Krakowie.