Seminarium - Techniki łączenia

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w ramach działalności statutowej oraz realizowanego projektu MODPANC uruchomił  program szkoleń wewnętrznych z obszaru „ Technik łączenia”.

Obejmuje on zagadnienia klejenia materiałów o różnych właściwościach fizykochemicznych , łączenia tworzyw sztucznych, wytwarzania struktur kompozytowych, wytwarzania elementów osłonowych metodą termoformowania.

Jednym z elementów programu są seminaria naukowo-techniczne. Pierwsze z nich odbyło się w dniu 14 września 2016 r. na terenie naszego Ośrodka.

Program  seminarium obejmował:

  1. Wykład : „Wykorzystanie połączeń klejonych w systemach uzbrojenia” - Wykład poprowadził pracownik naukowy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu – płk dr hab. Inż. Tomasz Smal.
  2. Prezentacje multimedialne : „Zastosowanie technologii HENKEL w montażu maszyn i urządzeń mechanicznych”.

Prezentacje oraz część wystawienniczą omówili i przedstawili specjaliści – doradcy techniczni HENKEL POLSKA sp. z o.o.: mgr inż. Krzysztof  Szczerba, mgr inż. Zbigniew Pliszka oraz  mgr inż. Marcin Filipczyk.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy OBRUM sp. z o.o. oraz zaproszeni przedstawiciele  zakładów : ROSOMAK S.A.;  ZM ”Bumar-Łabędy” S. A., ZM Tarnów S.A .,WZ Inż. S.A. Dęblin oraz specjaliści 33 RPW.

Poniżej przedstawiamy dokumentacje zdjęciową.