Seminarium i szkolenie: Trendy rozwojowe w sprzęcie inżynieryjnym

OBRUM sp. z o.o. zorganizował 28 marca, w siedzibie Ośrodka seminarium naukowe, połączone ze szkoleniem kadry technicznej Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

Tematem były tendencje rozwojowe sprzętu inżynieryjnego.

W trakcie seminarium zaprezentowano kompetencje OBRUM sp. z o.o. od koncepcji, przez projektowanie, wykonanie prototypu, jego badanie i rozwój. Podkreślono znaczenie realizowanych w Ośrodku nowoczesnych technik symulacji, umożliwiających szkolenia z zakresu budowy, obsługi i serwisowania sprzętu wojskowego. Zaprezentowane zostały również najnowsze produkty i opracowania dla Sił Zbrojnych RP.

W wygłoszonych referatach sklasyfikowano mosty produkowane i projektowane przez OBRUM sp. z o.o. pod względem pełnionej funkcji oraz dokonano analizy wybranych danych technicznych.

Zaprezentowano bliższą i dalszą perspektywę możliwości zastosowania mostów przewoźnych w warunkach współczesnego pola walki i likwidacji klęsk żywiołowych. Omówiono ogólne wymagania stawiane mostom. Zwrócono uwagę na możliwości adaptacji mostów do celów cywilnych. Wspomniano również o kompetencjach OBRUM sp. z o.o. w obszarze  szkoleń.

Przedstawiono innowacyjne rozwiązania oraz zapoznano Uczestników z zagadnieniami kinematyki rozkładania mostów, ich cech funkcjonalnych i zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych poprawiających bezpieczeństwo. Omówiono także możliwość mostów w sytuacjach kryzysowych na potrzeby ratownictwa cywilnego.

Po części seminaryjnej Uczestnicy - w pomieszczeniu demonstracyjnym Biura Symulacji - mogli w praktyce zapoznać się z najnowszymi, realizowanymi w OBRUM sp. z o.o. – technologiami szkoleń w tym symulacji trójwymiarowej wizualizacji projektów w skali 1:1.

Na przykładzie symulatora proceduralnego mostu MS-20 zaprezentowano systemy i aplikacje do szkolenia z procedur użytkowania i obsługi sprzętu wojskowego. Gościom seminarium zaprezentowano także możliwości wykorzystania poszerzonej rzeczywistości m.in. w procesach szkoleń z zakresu serwisowania sprzętu.