Przygotowania i Dzień Pierwszy – Rozpoczynamy…

Ceremonia otwarcia tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego rozpoczęła się w samo południe 3. września i wzięli w niej udział Prezydent RP i Minister Obrony Narodowej.

Nasza ekspozycja prezentuje kompleksowe kompetencje OBRUM sp. z o.o. od opracowania koncepcji, konstrukcji i technologii przez wykonanie prototypu i jego badanie do przygotowania dokumentacji do produkcji seryjnej.

Ich uzupełnieniem są pakiety: logistyczny, szkoleniowy (symulatory i trenażery) oraz serwisowy.

Reprezentatywnym przykładem pełnego cyklu badawczo - rozwojowo - wdrożeniowego jest prezentowany podczas Salonu most towarzyszący na podwoziu samochodowym MS-20 kr. „Daglezja” wraz z symulatorem proceduralnym i dedykowanym systemem diagnostycznym.

Szturmowym odpowiednikiem tego mostu jest MG-20 na podwoziu gąsienicowym.

Obydwa produkty są elementami programu mobilnych mostów do pokonywania przeszkód o szerokości do 20 metrów realizowanego przez OBRUM sp. z o.o.

Pawilon „C” w którym znajduje się ekspozycja PGZ odwiedził Pan Prezydent Andrzej Duda w towarzystwie Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wizyty Pana Prezydenta oraz z przygotowań naszej ekspozycji.

Zapraszamy także do zapoznania się z artykułem na temat naszej ekspozycji: "Mosty Daglezja i symulatory czyli OBRUM na MSPO" (kliknij)