Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedziba w Gliwicach w dniu 29 lipca 2019 roku podjęła decyzję o powołaniu Pani Elżbiety Wawrzynkiewicz na Prezesa Zarządu Spółki.