Po MSPO 2017

Tegoroczny, XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbył się w Kielcach w dniach od 5 do 8 września.

Zaprezentowaliśmy na nim nasze produkty:

  • Most towarzyszący na podwoziu samochodowym MS-20 "Daglezja" do pokonywania przeszkód o szerokości do 20 m. Jest to jedyny most mobilny będący na wyposażeniu SZRP, umożliwiający dokonanie przeprawy czołgu Leopard zarówno na gąsienicach, jak i na zestawie niskopodwoziowym. Jego walory zostały zademonstrowane podczas pokazu dla Gości MSPO 2017. "Daglezja" jest jednym z mostów realizowanego w OBRUM sp. z o.o. programu mostowego. Pozostałe to most szturmowy na podwoziu gąsienicowym wyposażony w identyczne przęsło, jak samochodowy oraz most do pokonywania przeszkód o szerokości 40 m.
  • Uniwersalna modułowa platforma gąsienicowa będąca propozycją OBRUM sp. z o.o. ujednoliconej bazy dla typoszeregu pojazdów sił zbrojnych (np. lekki czołg, pojazd minujący, inżynieryjny, wóz dowódczy, ewakuacyjny, obserwacyjny...). Modułowa budowa pozwala na zoptymalizowanie procesów szkolenia żołnierzy oraz logistycznych. Uniwersalna modułowa platforma gąsienicowa jest całkowicie polską konstrukcją i nowatorskim opracowaniem  OBRUM sp. z o.o.
  • System poszerzonej rzeczywistości w zakresie realizacji czynności prewencyjnych pojazdu KTO ROSOMAK
  • Stanowisko wirtualnego trenażera 3D broni strzeleckiej dedykowane Wojskom Obrony Terytorialnej
  • Trenażer wirtualnego uzbrojenia
  • Symulator Mostu towarzyszącego na podwoziu samochodowym
  • IRTS Interaktywny symulator medyczny, jako przykład pozamilitarnego zastosowania technologii symulacyjnej

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach od 50 lat aktywnie uczestniczy w kreowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych dla Sił Zbrojnych RP. Jest dostawcą nowoczesnego sprzętu inżynieryjnego, pojazdów gąsienicowych, symulatorów i trenażerów.

Od początku istnienia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, OBRUM sp. z o.o. jest ich aktywnym uczestnikiem. W tym roku, w podziękowaniu za udział w 25 edycjach MSPO, OBRUM sp. z o.o. otrzymał dyplom i pamiątkową statuetkę.

Już dziś zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska podczas przyszłorocznego Salonu (4-7 września 2018).