Pikniki Militarne w Siemianowicach Śląskich i Gliwicach

Śląskie spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej:

  • Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.
  • ROSOMAK S.A.
  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o.

przy współudziale Samorządów Siemianowic Śląskich i Gliwic zorganizowały Pikniki Militarne, gdzie zaprezentowały swoje  najnowsze osiągnięcia i propozycje dla Sił Zbrojnych.

Rodzinne imprezy, które odbyły się 10 września w Siemianowicach Śląskich w Parku Tradycji i 11 września w Gliwicach, na Placu Krakowskim zgromadziły mieszkańców całej śląskiej aglomeracji.

Była to wyjątkowa okazja do zapoznania się lokalnej społeczności z produktami, których pierwsza publiczna prezentacja miała miejsce podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który miał miejsce w Kielcach, w dniach 6-9 września 2016.

Mieszkańcy Śląska mieli okazję do ich obejrzenia bezpośrednio po zakończeniu targów.

Oprócz prezentacji sprzętu trzech śląskich spółek: ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A., ROSOMAK S.A. i OBRUM sp. z o.o. podczas pikników zorganizowane zostały liczne niespodzianki, atrakcje i konkursy przygotowane przez organizatorów.