RADA NADZORCZA Spółki Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 102, działając na podstawie § 17 ust. 1 Umowy Spółki OBRUM sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki.

Chętnych prosimy o zapoznanie się z załącznikami: