Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowiska:

 

Ochrona danych osobowych  CZYTAJ

 

 

 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w firmie z grupy kapitałowej PGZ S.A., której podstawowym przedmiotem działalności jest kompleksowe prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych,
 • Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • Uczestnictwo w innowacyjnych projektach,
 • Możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje,
 • Dodatkowe benefity (opieka medyczna, multikarnety sportowe, grupowe ubezpieczenie na życie),
 • Wysokie standardy BHP.

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

 

KIEROWNIK BIURA KONTROLI JAKOŚCI

Wymagania:  

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • min. 2 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • skuteczność w  zarządzaniu zespołem,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość  j. angielskiego.

Zakres zadań:

 • nadzór nad ustalaniem zgodności pod względem jakościowym produkcji z wymaganiami technicznymi, rysunkami i normami,
 • nadzór nad ustalaniem zgodności pod względem jakościowym dostaw zaopatrzeniowych i kooperacyjnych,
 • nadzór nad jakościowym i terminowym sprawdzeniem lub wzorcowaniem wyposażenia do monitorowania i pomiarów długości kąta,
 • współudział w prowadzeniu analizy przyczyn powstawania produkcji wadliwej i braków oraz przedstawianiu wniosków z tych analiz,
 • nadzorowanie przeprowadzania dodatkowych prób, analiz, pomiarów,
 • ustalanie metod działania, systemów kontroli, środków technicznych w celu zapewnienia optymalnego poziomu jakości produkcji oraz ich wdrożenie.

SPECJALISTA DS. KONTROLINGU  

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 • 3 lata pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, ekonomiką i kontrolingiem lub księgowością.
 • Znajomość zasad rachunkowości oraz znajomość rachunku kosztów.
 • Znajomość sprawozdawczości finansowej, zasad budżetowania, tworzenia analiz i prognoz finansowych.
 • Duża samodzielność oraz dobra organizacja pracy.
 • Dyspozycyjność.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań:

 • Przygotowywanie cyklicznych  informacji ekonomiczno-finansowych Ośrodka,
 • Przygotowywanie prognoz cash flow,
 • Otwieranie zleceń oraz emitowanie kart zadaniowych,
 • Monitorowanie i kontrola realizacji zleceń,
 • Kontrola, analiza i optymalizacja wyników finansowych i operacyjnych Ośrodka.
 • Przygotowywanie analiz ad -hoc,
 • Tworzenie i rozwijanie narzędzi kontrolingowych.

 

PRACOWNIK PRODUKCJI - MONTAŻYSTA

Wymagania:  

 • Wykształcenie minimum zawodowe,
 • Doświadczenie na stanowisku związanym z produkcją,
 • Znajomość rysunku technicznego,
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu technik montażu zespołów mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Uprawnienia na wózek widłowy,
 • Mile widziana obsługa suwnicy z poziomu roboczego lub kosza, prawo jazdy kat. B,

Zakres głównych zadań:

 • Prowadzenie  operacji montażu mechanicznego i hydraulicznego poszczególnych części zespołu oraz zespołów w gotowe wyroby,
 • Wykonywanie elementów według dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej,
 • Dbanie o należyty stan maszyn i narzędzi,
 • Utrzymywanie czystości na stanowisku pracy.

 

ELEKTROMONTER

Wymagania: 

 • Wykształcenie min. zawodowe,
 • Min 2 letnie doświadczanie na stanowisku elektromontera, 
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych, korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • Znajomość technologii montażu zespołów elektrycznych i elektronicznych,
 • Mile widziana znajomość systemów automatyki, pneumatyki, budowy pojazdów,
 • Uprawnienia energetyczne SEP,

Zakres głównych zadań:

 • Wykonywanie wiązek elektrycznych,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie montażu elektrycznego poszczególnych zespołów w gotowe wyroby zgodnie z dokumentacją technologiczna i konstrukcyjną,
 • Diagnozowanie, usuwanie usterek w obwodach instalacji elektrycznej wyrobów,
 • Wykonywanie zabiegów konserwacyjnych oraz napraw w obrębie elektrycznej instalacji pojazdów,
 • Wykonywanie pomiarów diagnostyczno-kontrolnych w obrębie instalacji elektrycznej.

 

 

KONSTRUKTOR, HYDRAULIK

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (mechanika i budowa maszyn)
 • Mile widziane min. 1 rok doświadczenia w projektowaniu układów mechanicznych, 
 • Podstawowa znajomość programu Solid Works lub pokrewnych 3D,
 • Znajomość języka angielskiego
 • Zdolność twórczego myślenia

Zakres zadań:

 • Tworzenie dokumentacji układów hydraulicznych z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks,
 • Projektowanie układów hydraulicznych w zakresie realizowanych projektów,
 • Weryfikacja dokumentacji wytwarzanych podzespołów,
 • Udział w uruchamianiu wyrobów w zakresie układów hydraulicznych
 • Tworzenie dokumentacji płaskiej,

 

 

KONSTRUKTOR ELEKTRONIK, AUTOMATYK

Wymagania:  

 • wykształcenie wyższe – inżynier elektronik, automatyk, elektryk
 • mile widziane min 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • uprawnienia od obsługi/pomiarów urządzeń do 1 kV
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość j. angielskiego
 • znajomość pakietu MS Office

Zakres zadań:

 • tworzenie dokumentacji elektronicznej z wykorzystaniem oprogramowania VISIO, E3 schematic,
 • weryfikacja dokumentacji wytworzonych podzespołów,
 • tworzenie linii kablowych, weryfikacja na wyrobie,
 • udział w uruchamianiu wyrobów w zakresie instalacji elektrycznej.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej zwane RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. (44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102. NIP: 631-010-08-16; REGON: 240866742; KRS: 000300687, tel. +48 32 3019209, fax: +48 32 2315887. e-mail: info@obrum.gliwice.pl) zwany dalej  „Administratorem”.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@obrum.gliwice.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe podane do procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane na jego potrzeby zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. c i f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie) RODO. Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 6 miesięcy od zakończenia danego procesu. W przypadku Pana/Pani zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.  WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 4. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do uzyskania kopii danych.
 5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Informujemy, że  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu właściwego ds. pracowniczych ale również Zarząd Spółki czy ewentualny bezpośredni przełożony lub inna osoba do tego upoważniona. W przypadku zgody, Pana/Pani dane przekazane zostaną również do: Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z siedzibą w Radomiu (26-609) przy ul. Jacka Malczewskiego 24, tel. (+48) 48 670 03 00, biuro@pgzsa.pl.
 7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
 10. Jeśli wyraża Pan/Pani chęć wzięcia udziału w rekrutacji, proszę o przesłanie swojej  oferty na adres: rekrutacja@obrum.gliwice.pl