Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowiska:

 

Ochrona danych osobowych  CZYTAJ

 

 

 

 

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w firmie z grupy kapitałowej PGZ S.A., której podstawowym przedmiotem działalności jest kompleksowe prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych,
 • Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia,
 • Uczestnictwo w innowacyjnych projektach,
 • Możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje,
 • Dodatkowe benefity (opieka medyczna, multikarnety sportowe, grupowe ubezpieczenie na życie),
 • Wysokie standardy BHP.

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA PROCESAMI WYTWÓRCZYMI

Wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe,
 • 3 letnie doświadczenie w firmach wytwarzających maszyny i urządzenia,
 • Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • Umiejętność planowania i realizacja zadań produkcyjnych,
 • Umiejętność delegowania zadań i konsekwentne ich rozliczanie,
 • Umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy własnej i zespołu,
 • Zaangażowanie i konsekwentne dążenie do celu,

Zakres głównych zadań:

 • Prawidłowy  podział zadań pomiędzy pracowników,
 • Nadzór nad terminową realizacją przydzielonych zadań,
 • Nadzorowanie i monitorowanie efektywności pracy podległych  pracowników,
 • Usprawnianie pracy podległych pracowników,
 • Znajomość i przestrzeganie zapisów dokumentacji Systemu Zarzadzania Jakością.

 

 

DOKUMENTALISTA

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe,
 • minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość zasad archiwizacji w podstawowym zakresie,
 • umiejętność obsługi MS Office, kserokopiarki i urządzeń plotujących
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,

Zakres zadań:

 • nadzór nad właściwym powielaniem i emisją dokumentacji zgodnie z procedurami,
 • udzielanie informacji o zasobie archiwum zakładowego, miejscach przechowywania dokumentacji,

 

 

KONSTRUKTOR, HYDRAULIK

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (mechanika i budowa maszyn)
 • Mile widziane min. 1 rok doświadczenia w projektowaniu układów mechanicznych, 
 • Podstawowa znajomość programu Solid Works lub pokrewnych 3D,
 • Znajomość języka angielskiego
 • Zdolność twórczego myślenia

Zakres zadań:

 • Tworzenie dokumentacji układów hydraulicznych z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks,
 • Projektowanie układów hydraulicznych w zakresie realizowanych projektów,
 • Weryfikacja dokumentacji wytwarzanych podzespołów,
 • Udział w uruchamianiu wyrobów w zakresie układów hydraulicznych
 • Tworzenie dokumentacji płaskiej,

 

 

KONSTRUKTOR ELEKTRONIK, AUTOMATYK

Wymagania:  

 • wykształcenie wyższe – inżynier elektronik, automatyk, elektryk
 • mile widziane min 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku
 • uprawnienia od obsługi/pomiarów urządzeń do 1 kV
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość j. angielskiego
 • znajomość pakietu MS Office

Zakres zadań:

 • tworzenie dokumentacji elektronicznej z wykorzystaniem oprogramowania VISIO, E3 schematic,
 • weryfikacja dokumentacji wytworzonych podzespołów,
 • tworzenie linii kablowych, weryfikacja na wyrobie,
 • udział w uruchamianiu wyrobów w zakresie instalacji elektrycznej.

 

 

SPEJCALISTA DS. TWORZENIA DOKUMENTACJI OPISOWEJ

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,

Zakres zadań:

 • Wytwarzanie dokumentacji opisowej realizowanych projektów,
 • Wytwarzanie warunków technicznych,
 • Udział w badaniach wyrobów celem weryfikacji powstałej dokumentacji,
 • Weryfikacja zapisów w zakresie bezpieczeństwa użytkowania danego wyrobu

 

 

KONTROLER JAKOŚCI

Wymagania:  

 • Wykształcenie wyższe techniczne (inżynieria i zarządzanie jakością, mechanika i metrologia, technologia budowy maszyn)
 • Mile widziane 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,  
 • Dobra znajomość metod, technik i narzędzi kontrolno-pomiarowych procesów technologicznych,
 • Znajomość podstawowych procesów technologicznych stosowanych przy wytwarzaniu maszyn, urządzeń i pojazdów,
 • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność syntezy i analizy.

Zakres głównych zadań:

 • Kontrola jakości dostaw materiałów, części i podzespołów oraz usług kooperacyjnych,
 • Kontrola i ocena procesów technologicznych wykonywania detali, podzespołów i zespołów,
 • Nadzór jakościowy nad wykonywaniem i montażem części elementów, podzespołów, zespołów i wyposażenia, oraz poszczególnych instalacji realizowanych zleceń, zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami,
 • Udział w procesach kontrolno-pomiarowych, badaniach i testach oraz wsparcie techniczne poszczególnych procesów i operacji.

 

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Podstawowe zadania:  

 • prowadzenie dokumentacji sprzedażowej (protokoły, WZ, dokumenty odbiorowe),
 • przygotowanie kalkulacji oraz ofert techniczno-handlowych ( w tym postepowań na bazie PZP),
 • uruchamianie zamówień i nadzór nad ich realizacją,
 • przygotowywanie zestawień i raportów w programie  MS Excel
 • przygotowywanie pism i korespondencji zewnętrznej,
 • przygotowywanie zapisów umów w kwestiach dotyczących sprzedaży,
 • opracowywanie prezentacji handlowych,
 • udział w spotkaniach z Klientem oraz przygotowywanie sprawozdań ze spotkań.

Aby skutecznie realizować powierzone zadania kandydat powinien:

 • trafnie formułować wypowiedzi pisemne w MS Word,
 • bardzo dobrze poruszać się w programie MS Excel,
 • sprawnie tworzyć prezentacje MS Power Point,
 • posiadać zdolność dyplomatycznego i asertywnego prowadzenia rozmów,
 • mieć wysokie poszanowanie prawa i reguł wewnętrznych,
 • posługiwać się językiem obcym (angielskim i/lub niemieckim) w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację ustną oraz pisemną,
 • posiadać prawo jazdy kat. B i być gotowym do odbywania podróży służbowych (sporadycznie).

Dodatkowymi atutami będzie:

 • biegła znajomość języka obcego,
 • wykształcenie prawnicze lub zamiłowanie do prawa,
 • doskonała organizacja czasu własnego,
 • otwartość i optymistyczne usposobienie,
 • konsekwencja w działaniu.

 

SPECJALISTA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Wymagania:  

 • wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawne,
 • min 2 lata na podobnym stanowisku w dziale kontroli wewnętrznej,
 • mile widziane doświadczenie w urzędzie skarbowym,
 • biegła obsługa komputera w środowisku Windows, w tym pakiet  MS Office,
 • podstawowa wiedza z zakresu finansów, kontroli wewnętrznej,
 • znajomość języka  angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie,
 • umiejętność sprawnego pozyskiwania wiedzy, interdyscyplinarność,
 • dyspozycyjność.

Zakres głównych obowiązków:

 • kontrola gospodarki finansowej, w tym procesów dotyczących gromadzenia i rozdysponowania środków oraz gospodarowania mieniem,
 • kontrola zakupu przez poszczególne komórki organizacyjne dostaw i usług w aspekcie ich poprawności, racjonalności oraz kompletności i prawidłowości sporządzenia wymaganej dokumentacji, a także zgodności z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli prawidłowości działania wszystkich służb OBRUM,
 • ustalanie przyczyn i skutków nieprawidłowości stwierdzonych w toku postępowania kontrolnego,
 • wskazywanie sposobów likwidacji przyczyn powstania nieprawidłowości i uchybień ujawnionych w toku postępowania kontrolnego,
 • sporządzanie protokołów pokontrolnych oraz formułowanie wniosków i zaleceń z kontroli,
 • prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli,
 • pełnienie nadzoru nad terminową i pełną merytorycznie realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych.

 

LOGISTYK/SPECJALISTA LOGISTYK

Wymagania:  

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe
 • doświadczenie zawodowe w obszarze logistyki, zakupów, gospodarki materiałowej.
 • znajomość języka  angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację,
 • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy,
 • odporność na stres, samodyscyplina, zorientowanie na osiągnięcie celów,
 • znajomość narzędzi informatycznych wspomagających proces logistyczny,
 • znajomość zasad gospodarki magazynowej,
 • umiejętność współpracy z kontrahentem,
 • dobra znajomość pakietu Office

Zakres głównych zadań:

 • planowanie i realizacja dostaw materiałowych na podstawie harmonogramów i otrzymywanych przydziałów,
 • nadzór nad realizacją wyrobu w kontekście zabezpieczenia materiałowego,
 • prowadzenie reklamacji na dostarczone wyroby,
 • nadzór nad gospodarką materiałową,
 • nadzór nad dokumentacją SZJ, opracowywanie wycen AWO.

 

 

 

 • MŁODSZY PROGRAMISTA/PROGRAMISTA

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe informatyka, automatyka, student ostatniego roku studiów,
 • Mile widziane 1 roczne doświadczenie zawodowe,
 • Znajomość języków oprogramowania C++/C#,
 • Podstawowa znajomość systemów kontroli wersji (SVN/GIT),
 • Podstawowa znajomość VBS/Unity3D,
 • Mile widziana dobra znajomość zagadnień matematycznych i fizycznych,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywność, dobra organizacja pracy.

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie zadań programistycznych (rozwój i implementacja nowych rozwiązań),
 • Programowanie prostych interfejsów GUI,
 • Wytwarzanie elementów oprogramowania dedykowanego do symulowania działania rzeczywistych urządzeń (np. sterowanie silnikami pojazdu),
 • Praca z wykorzystaniem silników graficznych/gamingowych.

 

 

Wymagania:  

 • Wykształcenie - Wyższe
 • 3 lata doświadczenia w pracy w MS Project lub pokrewnym w zakresie planowania projektów,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Nastawienie na realizację celów.

Zakres głównych zadań:

 • Tworzenie i nadzór nad harmonogramami projektów,
 • Przygotowywanie raportów dla Zarządu dot. realizowanych projektów,

 

 

 • ŚLUSARZ-SPAWACZ

Wymagania:  

 • Wykształcenie zawodowe techniczne,
 • Min. 3 lata na podobnym stanowisku,
 • Znajomość rysunku technicznego; posiadanie aktualnych uprawnień spawalniczych: 135 MAG, 141 TIG dla grup materiału W03 lub 2.1 i wyższych,
 • Umiejętność pracy w  zespole, sumienność, cierpliwość, dokładność, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Zakres głównych zadań:

 • Przygotowywanie powierzchni detali/zespołów do spawania,
 • Wykonywanie połączeń konstrukcji spawanych stalowych,
 • Wykonywanie połączeń konstrukcji spawanych aluminiowych,
 • Sprawdzanie jakości wykonanych spawów,
 • Konserwacja i kontrola sprawności narzędzi spawalniczych,
 • Kontrola stanu technicznego detali, zespołów.

 

 

 • PRACOWNIK PRODUKCJI (mechanik samochodowy, frezer, tokarz)

Wymagania:  

 • Wykształcenie minimum zawodowe
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość rysunku technicznego,
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu technik montażu zespołów, obróbki skrawaniem
 • Obsługa narzędzi pomiarowych,
 • Umiejętność pracy zespołowej,
 • Uprawnienia na wózek widłowy,
 • Mile widziana obsługa suwnicy z poziomu roboczego, prawo jazdy kat. B,

Zakres głównych zadań:

 • Prowadzenie  operacji montażu mechanicznego i hydraulicznego poszczególnych części zespołu oraz zespołów w gotowe wyroby,
 • Wykonywanie elementów według dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej,
 • Dbanie o należyty stan maszyn i narzędzi,
 • Utrzymywanie czystości na stanowisku pracy.

 

 

 

 • TECHNOLOG AUTOMATYK INSTALACJI HYDRAULICZNYCH I PNEUMATYCZNYCH

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu układów automatyki technologii maszyn,
 • Mile widziane kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej,
 • Znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość oprogramowania SolidWorks, AutoCad, MS Office,
 • Umiejętność analizowania technologicznych procesów montażowych ze szczególnym uwzględnieniem układów automatyki,
 • Znajomość podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych w projektowaniu procesów technologicznych i tworzeniu dokumentacji technologicznej.

Zakres głównych zadań:

 • Analiza dokumentacji konstrukcyjnej – dobór i zakres stosowanych materiałów, ustalanie norm materiałowych – tworzenie przydziałów materiałowych,
 • Tworzenie dokumentacji technologicznej – projektowanie, opracowywanie, wdrażanieoraz nadzorowanie procesów technologicznych wykonania i montażu części, elementów, podzespołów i zespołów oraz wyposażenia, a także poszczególnych instalacji,
 • Przygotowanie i wdrażanie dokumentacji konstrukcyjnej narzędzi, przyrządów, pomocyi wyposażenia warsztatowego stosowanego w procesach technologicznych,
 • Technologiczne wsparcie procesu produkcji oraz techniczny i technologiczny udziałw zabezpieczeniu usług kooperacyjnych i realizacji zakupów,
 • Analiza zapytań ofertowych i zamówień pod kątem technicznych i technologicznychmożliwości wykonania. 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej zwane RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. (44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102. NIP: 631-010-08-16; REGON: 240866742; KRS: 000300687, tel. +48 32 3019209, fax: +48 32 2315887. e-mail: info@obrum.gliwice.pl) zwany dalej  „Administratorem”.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@obrum.gliwice.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe podane do procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane na jego potrzeby zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. c i f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie) RODO. Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 6 miesięcy od zakończenia danego procesu. W przypadku Pana/Pani zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.  WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 4. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do uzyskania kopii danych.
 5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Informujemy, że  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu właściwego ds. pracowniczych ale również Zarząd Spółki czy ewentualny bezpośredni przełożony lub inna osoba do tego upoważniona. W przypadku zgody, Pana/Pani dane przekazane zostaną również do: Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z siedzibą w Radomiu (26-609) przy ul. Jacka Malczewskiego 24, tel. (+48) 48 670 03 00, biuro@pgzsa.pl.
 7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
 10. Jeśli wyraża Pan/Pani chęć wzięcia udziału w rekrutacji, proszę o przesłanie swojej  oferty na adres: rekrutacja@obrum.gliwice.pl