Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowiska:

 

Ochrona danych osobowych  CZYTAJ

 

 

Oferujemy:

Ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia podnoszące kwalifikacje.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

 

 • KOORDYNATOR INWENTARYZACJI - KSIĘGOWA

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne,
 • 3 lata na identycznym lub podobnym stanowisku,
 • Umiejętność prowadzenia inwentaryzacji i ewidencji i naliczania amortyzacji majątku trwałego,
 • Znajomość zasad księgowania,
 • Znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych z zakresu objętego obowiązkami,
 • Dokładność, sumienność, samodzielność.

Zakres Obowiązków:

 • Prowadzenie inwentaryzacji ciągłej,
 • Księgowanie faktur i prowadzenie rejestrów VAT zakupu majątku trwałego,  
 • Sporządzanie dekretów,
 • Rozliczanie zakupu,
 • Wycena dokumentów ruchu majątku trwałego i prowadzenie analitycznej kartoteki majątku trwałego, w tym naliczanie amortyzacji,
 • Prowadzenie dziennika korespondencji Biura, w tym rejestracja faktur zakupu.

 

 

 

 • ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI

Wymagania:  

 • wykształcenie średnie
 • ogólna wiedza z zakresu technicznego stanu pomieszczeń oraz gospodarki nieruchomościami,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość komunikowania się.

Zakres głównych zadań:

 • przygotowanie nieruchomości do dzierżawy/najmu,
 • utrzymywanie nieruchomości OBRUM w należytym stanie technicznym,
 • nadzór nad prowadzeniem modernizacji i remontów wolnych pomieszczeń,
 • bieżące monitorowanie rozliczeń z najemcami,
 • współpraca z agencjami nieruchomości w celu pozyskania najemców/dzierżawców,
 • wykonywanie czynności kierowcy samochodu służbowego,
 • planowanie, organizowanie i rozliczanie usług transportowych na podstawie zamówień i umów z kontrahentami zewnętrznymi

 

 • KIEROWNIK BIURA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,
 • potwierdzone wynikami doświadczenie w biurze projektów z minimum 2-letnim doświadczeniem w organizacji średniej wielkości (preferowana firma produkcyjna lub jednostka naukowa),
 • znajomość metodologii i narzędzi PMO – Prince2, JIRA,
 • doskonała dbałość o szczegóły, myślenie analityczne,
 • duże umiejętności komunikacyjne, zdecydowanie w działaniu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Zakres Obowiązków:

 • nadzorowanie terminowej i jakościowej realizacji projektów,
 • nadzorowanie realizacji decyzji Zarządu,
 • monitorowanie i nadzorowanie wykonania budżetów oraz harmonogramów realizacji projektów, monitorowanie Milestone,
 • regularne raportowanie stanu projektów,
 • organizacja i udział w spotkaniach i przeglądach projektów,
 • śledzenie ryzyka projektu,
 • zapewnienie należytej współpracy Zespołów Projektowych i innych osób zaangażowanych w realizację Projektów,
 • organizacja biura zarządzania projektami.

 

 

 • SPECJALISTA DS. TECHNICZNO-HANDLOWYCH

Wymagania:  

 • wykształcenie - wyższe techniczne min. 1 rok na podobnym stanowisku w dziale sprzedaży/zamówień publicznych/technicznych/serwisu/handlu w branży przemysłowej lub IT.,
 • praktyczna znajomość MS Office (w szczególności Excel),
 • obsługa urządzeń biurowych
 • wiedza z zakresu przepisów Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość języka  angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie, skrupulatność, komunikatywność,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, rzetelność, samodzielność,
 • doskonała  organizacja pracy,
 • czynne prawo jazdy kat B,
 • zainteresowania techniczne i IT będą  dodatkowym atutem.

Zakres głównych zadań:

 • realizacja procesu składania ofert handlowych
 • aktywne pozyskiwanie zamówień w określonym obszarze działalności,
 • realizacja i monitoring zamówień i sprzedaży,
 • negocjacje z Klientem,
 • organizacja działań serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 • udział w działaniach wystawienniczo-targowych, wydarzeniach promujących wyroby OBRUM,
 • archiwizacja dokumentacji działowej

 

 • DOKUMENTALISTA

Wymagania:  

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Mile widziane min. 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • Obsługa urządzeń biurowych,
 • Umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej, towarzyszącej,
 • Znajomość  rysunku technicznego,
 • Wytrwałość, zaangażowanie, terminowość,
 • Umiejętność pracy zespołowej, odporność na stres, dobra organizacja miejsca pracy.

Zakres głównych zadań:

 • Opracowywanie WT, instrukcji obsługi, kart katalogowych i innej dokumentacji towarzyszącej,
 • Uzgadnianie założeń do dokumentacji towarzyszącej z konstruktorami zespołów współpracujących,
 • Samodzielne wykonywanie prac z zakresu dokumentacji towarzyszącej,
 • Weryfikacja wytwarzanej dokumentacji,
 • Wykonywanie prac konstrukcyjnych zgodnie z procedurami i instrukcjami obowiązującymi w Biurze Konstrukcji.

 

 • KIEROWNIK BIURA KONSTRUKCJI / GŁÓWNY KONSTRUKTOR

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (mechanika i budowa maszyn)
 • Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika/głównego konstruktora w branży przemysłu ciężkiego.
 • Doświadczenie w projektowaniu maszyn.
 • Znajomość oprogramowania do projektowania  CAD np. SolidWorks
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętności przywódcze, zdecydowanie w działaniu.
 • Udokumentowane certyfikatami szkolenia z zakresu zarządzania projektami
 • Odporność na stres.

Zakres zadań:

 • Nadzór nad opracowaniem dokumentacji konstrukcyjnej wyrobów, projektowaniem oraz wdrażaniem nowych wyrobów.
 • Ocena poprawności rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
 • Nadzorowanie i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych (B+R).
 • Realizacja zadań konstrukcyjnych w sposób gwarantujący terminową ich realizację, wysoką jakość oraz przestrzeganie założonych reżimów kosztowych.
 • Motywowanie pracowników, ich ocena i wsparcie; nadzór nad podległym zespołem.
 • Nadzór konstrukcyjny nad prowadzeniem badań zakładowych prototypów i modeli wyrobów oraz badań okresowych wyrobów produkowanych seryjnie.
 • Podejmowanie inicjatyw w zakresie wprowadzania nowej tematyki prac badawczych i rozwojowych.
 • Udział w konferencjach oraz targach branżowych, w tym zagranicznych.
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie prowadzonych prac rozwojowych.

 • KONSTRUKTOR (AUTOMATYK, MECHANIK, HYDRAULIK)

Wymagania:  

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Mile widziane min 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Podstawowa znajomość programu SolidWorks oraz AutoCAD, projektowanie w 3D,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Zdolność twórczego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań:

 • Projektowanie układów elektrycznych w maszynach roboczych ciężkich,
 • Tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie układów elektrycznych, wykonywanie obliczeń,
 • Obsługa dokumentacji konstrukcyjnej,

lub

 • Tworzenie wykazów materiałowych na bazie dokumentacji technicznej,
 • Tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej i towarzyszącej (eksploatacyjnej, naprawczej, katalogów części),
 • Tworzenie wykazów materiałowych na bazie dokumentacji technicznej
 • Obsługa dokumentacji konstrukcyjnej,

lub

 • Tworzenie schematów hydrauliki siłowej urządzeń mechatronicznych
 • Tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie hydrauliki siłowej,
 • Obsługa dokumentacji konstrukcyjnej,

Firma oferuje:  

 • Ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje.

 

 • TECHNOLOG AUTOMATYK INSTALACJI HYDRAULICZNYCH I PNEUMATYCZNYCH

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu układów automatyki technologii maszyn,
 • Mile widziane kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej,
 • Znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość oprogramowania SolidWorks, AutoCad, MS Office,
 • Umiejętność analizowania technologicznych procesów montażowych ze szczególnym uwzględnieniem układów automatyki,
 • Znajomość podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych w projektowaniu procesów technologicznych i tworzeniu dokumentacji technologicznej.

Zakres głównych zadań:

 • Analiza dokumentacji konstrukcyjnej – dobór i zakres stosowanych materiałów, ustalanie norm materiałowych – tworzenie przydziałów materiałowych,
 • Tworzenie dokumentacji technologicznej – projektowanie, opracowywanie, wdrażanieoraz nadzorowanie procesów technologicznych wykonania i montażu części, elementów, podzespołów i zespołów oraz wyposażenia, a także poszczególnych instalacji,
 • Przygotowanie i wdrażanie dokumentacji konstrukcyjnej narzędzi, przyrządów, pomocyi wyposażenia warsztatowego stosowanego w procesach technologicznych,
 • Technologiczne wsparcie procesu produkcji oraz techniczny i technologiczny udziałw zabezpieczeniu usług kooperacyjnych i realizacji zakupów,
 • Analiza zapytań ofertowych i zamówień pod kątem technicznych i technologicznychmożliwości wykonania. ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej zwane RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. (44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102. NIP: 631-010-08-16; REGON: 240866742; KRS: 000300687, tel. +48 32 3019209, fax: +48 32 2315887. e-mail: info@obrum.gliwice.pl) zwany dalej  „Administratorem”.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@obrum.gliwice.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe podane do procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane na jego potrzeby zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. c i f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie) RODO. Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 6 miesięcy od zakończenia danego procesu. W przypadku Pana/Pani zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.  WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 4. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do uzyskania kopii danych.
 5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Informujemy, że  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu właściwego ds. pracowniczych ale również Zarząd Spółki czy ewentualny bezpośredni przełożony lub inna osoba do tego upoważniona. W przypadku zgody, Pana/Pani dane przekazane zostaną również do: Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z siedzibą w Radomiu (26-609) przy ul. Jacka Malczewskiego 24, tel. (+48) 48 670 03 00, biuro@pgzsa.pl.
 7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
 10. Jeśli wyraża Pan/Pani chęć wzięcia udziału w rekrutacji, proszę o przesłanie swojej  oferty na adres: rekrutacja@obrum.gliwice.pl