OBRUM sp. z o.o. w programie Przemysł 4.0

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. podjął współpracę naukowo-badawczą ze Śląskim Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.

Celem współpracy jest między innymi:

 • przygotowanie  kadry Ośrodka do wyzwań związanych z trwającą rewolucją przemysłową określaną Przemysłem 4.0;
 • przeniesienie do praktyki badawczo-rozwojowej  doświadczeń i technologii rekomendowanych przez ŚCKP 4.0;
 • dostęp do stosowanych w Ośrodku najnowszych technologii innym podmiotom gospodarczym  poprzez tworzenie demonstratorów technologii;
 • stworzenie silniejszych związków nauki z przemysłem – Śląskim Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, Politechniki Śląskiej i OBRUM sp. z o.o.

W dniu 17 kwietnia 2019 r. na terenie OBRUM sp. z o.o. odbyło się seminarium poświęcone tematyce Przemysłu 4.0 podczas którego prelekcje wygłosili:

 • dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. Pol. Śl., ŚCKP 4.0 - „Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0”,
 • dr inż. Barbara Nieradka - Buczek, ŚCKP 4.0. - „Przemysł 4.0”,
 • mgr inż. Michał Mróz, OBRUM sp. z o.o. - „Zastosowanie druku 3D w projektach OBRUM sp. z o.o.”,
 • dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. Pol. Śl. - „Druk 3D - praktyka stosowania”,

W seminarium udział wzięli przedstawiciele:

 • Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0,  w tym Dyrektor Centrum, dr hab. inż. Anna Timofiejczuk - prof. Pol. Śl. oraz Wiceprezes KSSE S.A mgr inż. arch. Jacek Bialik;
 • Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w osobach: dr hab. inż. Damian Gąsiorek - prof. Pol. ŚL, dr hab. inż. Jarosław Brodny - prof. Pol. ŚL, dr hab. inż. Wojciech Sitek;
 • OBRUM sp. z o.o reprezentowanym przez Członka Zarządu – mgr Tomasza Kurczka oraz Przewodniczącego Rady Naukowej dr hab. inż. Sławomira Kciuka.
 • specjaliści - reprezentanci ŚCKP 4.0 oraz OBRUM sp. z o.o.

Kolejną fazą współpracy była wizyta w dniu 10 maja 2019 r. przedstawicieli Zarządu OBRUM sp. z o.o. oraz specjalistów Ośrodka na terenie Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Podczas spotkania został podpisany „List intencyjny o współpracy w ramach Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0” pomiędzy OBRUM sp. z o.o. i ŚCKP 4.0. W trakcie spotkania przedstawione zostały przez  Dyrektor Centrum (Panią dr hab. inż. Annę Timofiejczuk, prof. Pol. Śl.):

 • prezentacja opisująca filozofię Przemysłu 4.0 oraz ramy działania Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0;
 • Laboratoria na Wydziale MT tworzące „ścieżkę technologiczną” Przemysłu 4.0.

List intencyjny stanowi pierwszy kamień milowy nowych prac w Ośrodku w obszarze Przemysłu 4.0.