OBRUM sp. z o.o. na konferencji Combat Engineer

OBRUM sp. z o.o. wspólnie z ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. wziął udział w piątej edycji Międzynarodowej Konferencji Combat Engineer zorganizowanej w dniach 16-18 października w Krakowie.

Konferencja poświęcona była pokonywaniu przepraw oraz ich inżynieryjnym zagadnieniom takim, jak mobilność i ochrona przepraw.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele wojsk państw NATO - międzynarodowi eksperci wojskowi i branżowi.

Podczas konferencji jej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z technologiami stosowanymi w wojskach NATO oraz nawiązania kontaktów i udziału w dyskusjach. Konferencji towarzyszyła wystawa producentów – dostawców sprzętu inżynieryjnego.

Konferencja stanowiła idealne forum wymiany informacji o najnowszych rozwiązaniach w zakresie zdolności pokonywania przepraw i była doskonałą okazją do wymiany informacji.

Przedstawiciele OBRUM sp. z o.o. aktywnie uczestniczyli zarówno w sesji plenarnej, jak i części wystawowej.

Oferta OBRUM sp. z o.o. spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.