OBRUM sp. z o.o. nagrodzony w konkursie INNOSILESIA 2013
30 października br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom IV edycji konkursu „Innowator Śląska 2013”. Konkurs jest organizowany pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA. Nagrody trafiły do samorządów lokalnych, firm i instytucji sektora badawczo-rozwojowego, które stworzyły korzystny klimat sprzyjający rozwojowi przedsiębiorczości. OBRUM sp. z o.o. został uhonorowany wyróżnieniem w kategorii „Instytucje sektora badawczo-rozwojowego", za produkt SK-1 PLUTON - KOMPLEKSOWY SYMULATOR STRZELAŃ DLA ZAŁOGI KTO ROSOMAK. Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji nt. „Budowania partnerstwa na rzecz inteligentnego rozwoju regionu przez współpracę biznesu, nauki i samorządu”, w trakcie której poruszono tematy dotyczące zagadnień regionalnych specjalizacji, budowania przewag konkurencyjnych regionu i jego atrakcyjności inwestycyjnej. Wyzwania te stoją u podstaw nowej unijnej polityki, a projekty z nimi związane będą szczególnie promowane w najbliższej perspektywie. Budowanie przewag konkurencyjnych i zacieśnienie współpracy między biznesem, nauką i samorządnością jest jednym z priorytetów nowego okresu unijnego programowania - strategii „Europa 2020" i Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020". Partnerzy Projektu: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach, Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.