OBRUM sp. z o.o. dla Wojsk Inżynieryjnych
Przedstawiciele OBRUM sp. z o.o. uczestniczyli w konferencji: „Nauka i przemysł w służbie Inżynierii Wojskowej” – jednego z licznych wydarzeń Miesiąca Wojsk Inżynieryjnych. Zostały przedstawione referaty:
  1. Potencjał OBRUM sp. z o.o. w obszarze Wojsk Inżynieryjnych
  2. Nowoczesne technologie w szkoleniu Wojsk Inżynieryjnych
W foyer dostępne było stoisko informacyjne dedykowane Wojskom Inżynieryjnym. Konferencja odbyła się w Wojskowej Akademii Technicznej w dniu 13.04.2016.