MS-20 „Daglezja” to najnowocześniejszy na świecie most mobilny na podwoziu samochodowym przeznaczony do przewożenia i układania przęsła PM-20, na przeszkodzie wodnej lub terenowej o szerokości do 20 m, umożliwiający przeprawę przez przeszkody pojazdom klasy MLC70/110 (wg norm STANAG 2021).

Funkcjonalność mostu mobilnego może być wykorzystana między innymi do prowadzenia skutecznych akcji ratunkowych na dotkniętych zniszczeniem terenach w sytuacjach klęsk żywiołowych oraz ekologicznych. Może również wspomagać działania ratownicze jednostek zarządzania kryzysowego i zapewniać wsparcie działań ratowniczych w sytuacjach zagrożeń dla ludności. Użytkownikami produktu mogą być zarówno odbiorcy z branży obronnej jak i z rynku cywilnego.

Pierwsze egzemplarze mostu MS-20 opracowanego i produkowanego przez OBRUM sp. z o.o. zostały przekazane do użytkowania w WP w 2012 r. Wraz z dostarczonym sprzętem OBRUM sp. z o.o. zapewnia pełen pakiet logistyczny włącznie ze szkoleniem na symulatorze mostu w wirtualnej rzeczywistości, a także odpowiednie kompetencje kompleksowego tworzenia nowych rozwiązań i adaptację istniejących do potrzeb militarnych i cywilnych.

Rozwiązanie proponowane przez OBRUM sp. z o. o. służyć może również do prowadzenia prac naprawczych po powstałych zniszczeniach i łagodzenia ich negatywnych skutków dla ludności.

Zalety zestawu MS-20 Daglezja:

  • umożliwienie szybkiego i bezpiecznego pokonywania naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych o szerokości do 20 m,
  • czas gotowości do przeprawy – do pół godziny,
  • wyposażenie w modułowe przęsło mostowe z automatycznie rozsuwanymi wypełnieniami międzykoleinowymi,
  • możliwość poruszania się po drogach publicznych bez konwoju z prędkością do 80 km/h,
  • możliwość pokonywania trudnego terenu dzięki dodatkowym napędom hydraulicznym.