Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

Dzień 9 grudnia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, ustanowiony na mocy  rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31 października 2003 roku i upamiętnia ratyfikację przez Państwa – Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji, która odbywała się w dniach 9-11 grudnia 2003 roku w Meridzie, w północnym Meksyku. Od tego czasu Konwencja stanowi bazę do zwalczania korupcji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także przyczynia się do wzmocnienia środków zmierzających do zapobiegania i zwalczania korupcji w sposób bardziej skuteczny.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. aktywnie włączając się w działania związane z przeciwdziałaniem korupcji zorganizował prelekcję o przepisach antykorupcyjnych oraz metodach przeciwdziałania korupcji oraz etyce w biznesie.

Prelekcje wygłosili:

  1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji Michał Geilke - reprezentujący firmę Orleccy - Bezpieczeństwo i Edukacja z siedzibą w Chorzowie
    tytuł prelekcji: Etyka w biznesie.
  2. Radca Prawny Sławomir Nowicki - reprezentujący Kancelarię Radców Prawnych Pawliszewski, Nowicki, Duda - Spółka Partnerska z siedzibą w Gliwicach
    tytuł prelekcji: Aspekty prawne korupcji.

Spotkanie odbyło się 9 grudnia 2016 r. w siedzibie OBRUM sp. z o.o.