Konferencja Dzień Przemysłu 2019

W dniu 21 marca br., w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, przedstawiciele OBRUM sp. z o.o. uczestniczyli w Konferencji Dzień Przemysłu.

W Konferencji wzięli udział m.in. także przedstawiciele administracji rządowej, instytutów i ośrodków naukowych oraz przedsiębiorstw polskiego przemysłu obronnego. Wzorem lat ubiegłych wydarzenie to stanowiło okazję do wymiany informacji oraz oczekiwań w zakresie zaangażowania polskich podmiotów w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz udziału w międzynarodowych inicjatywach obronnych.

Na wspólnej ekspozycji OBRUM sp. z o.o. wraz z Zakładami Mechanicznymi „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. z zaprezentowały zakres swoich kompetencji oraz możliwości.