Konferencja Dzień Przemysłu

W dniu 16 maja, w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się kolejna już edycja Konferencji Dzień Przemysłu.

Wzięli w niej udział Przedstawiciele administracji rządowej, polskich instytucji oraz podmiotów przemysłowych i naukowych sektora obronnego.

Konferencja stanowiła forum wymiany informacji pomiedzy wojskiem, a przemysłem w zakresie oczekiwanego zaangażowania polskich podmiotów w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz udziału w międzynarodowych inicjatywach obronnych.

W foyer, firmy prezentowały swoje dokonania i osiągnięcia.

OBRUM sp. z o.o. na wspólnej ekspozycji z ZM "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. zaprezentowało symulator proceduralny mostu towarzyszącego na podwoziu samochodowym MS-20 oraz spektrum kompetencji.