Z wielkim smutkiem i żalem informujemy, że w nocy z 12/13 czerwca zmarł Pan Prezes WSK Kalisz Pan Bogdan Karczmarz.

Do dnia pogrzebu w siedzibie PGZ w Radomiu oraz w Biurze w Warszawie zostanie wywieszony kir.