Dokonanie wyboru oferty

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że w procesie wyboru ofert na:

DOSTAWĘ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY PROJEKTU „System inteligentnej analizy wideo do rozpoznawania zachowań i sytuacji w sieciach monitoringu”, DOPOSAŻENIE DATA CENTER WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM (zapytanie ofertowe PLZ/06/2017) - Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+,

wybrana została oferta firmy Net-o-logy Sp. z o.o.