50-lecie OBRUM sp. z o.o.

23 stycznia 1968 roku, na podstawie pisma okólnego Dyrektora Zakładów Mechanicznych "Łabędy" (obecnie: Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A.") ówczesny Zakład Produkcji Doświadczalnej rozpoczął działalność na zasadach pełnego, wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.

Tę datę przyjmuje się, jako powstanie OBRUM.

Zakład nie miał wtedy jeszcze nazwy własnej (nazwa OBRUM powstała w 1976 r. jako skrót od Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych), ale funkcjonował, jak samodzielna jednostka gospodarcza.

Tak więc właśnie mija 50 lat od naszego powstania.

Ponieważ według niektórych teorii życie zaczyna się po pięćdziesiątce - wierzymy, że najlepsze przed nami...

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych